MIĘDZYNARODOWA
KONFERENCJA NAUKOWO-PRAKTYCZNA
MŁODYCH NAUKOWCÓW, DOKTORANTÓW I STUDENTÓW

"TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE, AUTOMATYKA I ELEKTROTECHNIKA
(ІТАЕ – 2016)»

november

do 18 października 2016 r. – przesyłanie zgłoszeń i referatów;
do 21 października 2016 r. – wpłata konferencyjna;
do 25 października 2016 r. – – przesyłanie autorom programu konferencji;Pobierz program konferencji

MIĘDZYNARODOWE WSPARCIE:

 • NARODOWY UNIWERSYTET GOSPODARKI WODNEJ I WYKORZYSTANIA ZASOBÓW NATURALNYCH (Ukraina)
 • POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA (Polska)
 • POLITECHNIKA LUBELSKA (Polska)
 • UNIWERSYTET RZESZOWSKI (Polska)
 • KIJOWSKI NARODOWY UNIWERSYTET IM. TARASA SZEWCZENKA (Ukraina)
 • NARODOWY UNIWERSYTET TECHNICZNY UKRAINY «POLITECHNIKA KIJOWSKA» KPI (Ukraina)
 • NARODOWY UNIWERSYTET LOTNICZY (Ukraina)
 • RÓWIEŃSKI PAŃSTWOWY UNIWERSYTET HUMANISTYCZNY (Ukraina)

SESJE TEMATYCZNE:

 • Matematyka stosowana i obliczeniowa.
 • Modele matematyczne i metody numeryczne.
 • Inżynieria komputerowa i technologie informatyczne.
 • Automatyzacja i komputerowo zintegrowane technologie.
 • Elektrotechnika, elektromechanika i robotyka.
 • Sprzęt pomiarowy. Metrologia, standaryzacja i certyfikacja.
 • Technologie informatyczne w inżynierii mechanicznej.
 • Ochrona informacji i systemy telekomunikacji.WYMAGANIA EDYTORSKIE

KOSZTY UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

 • Організаційний внесок
 • Opłata konferencyjna obejmuje materiały konferencyjne i certyfikat udziału w konferencji, publikację książkową z artykułem autora, którą otrzymają wszyscy autorzy tekstów.

 • Przed konferencją przewidziano opublikowanie Zbiornika Materiałów Konferencji i artykułów w Zeszytach Naukowych NUGWWZN.

 • Pozytywna recenzja nadesłanego tekstu oraz dokonanie terminowej korekty tekstu zgodnie z wymaganiami wyspecjalizowanych wydań Ukrainy stanowi warunek jego druku w pracy zbiorowej Narodowego Uniwersytetu Gospodarki Wodnej i Wykorzystania Zasobów Naturalnych.

 • Szczegółowa informacja jest na naszej stronie Internetowej: http://nuwm.edu.ua/naukova­dijaljnistj/vidannjauniversitetu


MIĘDZYNARODOWY KOMITET NAUKOWY

 1. Мошинський В.С.
  W.S. Moszyński
  dr hab., prof. (Ukraina, m. Równe, NUGWWZN) – Przewodniczący Komitetu
 2. Савіна Н.Б
  N.B. Sawina
  dr hab., prof. (Ukraina, m. Równe, NUGWWZN) – Współprzewodniczący Komitetu
 3. Лагоднюк О.А.
  O.A. Łahodniuk
  dr inż. prof. (Ukraina, m. Równe, NUGWWZN)
 4. Waldemar Wójcik
  Waldemar Wójcik
  dr hab. inż., prof. (Polska, Politechnika Lubelska)
 5. Кшиштоф Гриса
  Krzysztof Grysa
  dr hab., prof. (Polskahnika Świętokrzyska)
 6. Павел Комада
  Paweł Komada
  dr hab. inż., prof. (Polska, Politechnika Lubelska)
 7. Олег Лопушанський
  Ołeh Łopuszański
  dr hab. inż., prof. (Polska, Uniwersytet Rzeszowski)
 8. Anna Szpila
  Anna Szpila
  dr, prof. (Polska, Uniwersytet Rzeszowski)
 9. Люцина Лєньовська
  Lucyna Leniowska
  dr hab. inż., prof. (Polska, Uniwersytet Rzeszowski)
 10. Бомба А.Я.
  A.Ja. Bomba
  dr hab. inż., prof. (Ukraina, m. Równe, RPUH)
 11. Власюк Г.Г.
  G.G. Własjuk
  dr hab. inż., prof. (Ukraina, m. Kijów, KPI)
 12. Древецький В.В.
  W.W. Drevetskyi
  dr hab. inż., prof. (Ukraina, m. Równe, NUGWWZN)
 13. Жуйков В.Я.
  W.Ja. Żujkow
  dr hab. inż., prof. (Ukraina, m. Kijów, KPI)
 14. Квасніков В.П.
  W.P. Kwasnikow
  dr hab. inż., prof. (Ukraina, m. Kijów, NUL)
 15. Мартинюк П.М.
  P.M. Martyniuk
  dr hab. inż., prof. (Ukraina, m. Równe, NUGWWZN)
 16. Николайчук Я.М.
  Ja.M. Nykołajczuk
  dr hab. inż., prof. (Ukraina, m. Tarnopol, TNUE)
 17. Оксіюк О.Г.
  O.G. Oksjuk
  dr hab. inż., prof. (Ukraina, m. Kijów, KNU im. Tarasa Szewczenka)
 18. Савченко Ю.Г.
  Ju.G. Sawczenko
  dr hab. inż., prof. (Ukraina, m. Kijów, KPI)
 19. Слюсарчук В.Ю.
  W.Ju. Slusarczuk
  dr hab., członek NAN Ukrainy, prof. (Ukraina, m. Równe, NUGWWZN)
 20. Співак В.М.
  W.M. Spiwak
  dr inż., prof. (Ukraina, m. Kijów, KPI)
 21. Яцков М. В.
  M.W. Yatskov
  dr inż. prof. (Ukraina, m. Równe, NUGWWZN)KOMITET ORGANIZACYJNY

 1. Тадеєв П.О.
  P.O. Tadejew
  dr hab., prof. (Ukraina, m. Równe, NUGWWZN) – Przewodniczący Komitetu
 2. Матус С.К.
  S.K. Matus
  dr inż., prof. (Ukraina, m. Równe, NUGWWZN) – Współprzewodniczący Komitetu
 3. Тадеєв П.О.
  S.V. Wasylec
  dr hab. inż., prof. (Ukraina, m. Równe, NUGWWZN)
 4. Древецький В.В.
  W.W. Drevetskyi
  dr hab. inż., prof. (Ukraina, m. Równe, NUGWWZN)
 5. Іващук Я.Г
  Ja.G. Iwaszczuk
  dr inż., prof. (Ukraina, m. Równe, NUGWWZN)
 6. Круліковський Б.Б.
  B.B. Krulikowski
  dr inż., prof. (Ukraina, m. Równe, NUGWWZN)
 7. Маланчук Є.З.
  Je.Z. Małanczuk
  dr hab. inż., prof. (Ukraina, m. Równe, NUGWWZN)
 8. Мартинюк П.М.
  P.M. Martyniuk
  dr hab. inż., prof. (Ukraina, m. Równe, NUGWWZN)
 9. Сафоник А.П.
  A.P. Safonyk
  dr inż., prof. (Ukraina, m. Równe, NUGWWZN)
 10. Степанченко О.М.
  O.M. Stepanczenko
  dr inż., prof. (Ukraina, m. Równe, NUGWWZN)
 11. Тулашвілі Ю.Й.
  Ju.J. Tułaszwili
  dr hab. inż., prof. (Ukraina, m. Równe, NUGWWZN)
 12. Турбал Ю.В.
  Ju.W. Turbal
  dr hab. inż., prof. (Ukraina, m. Równe, NUGWWZN)